Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun: [wpdm_file id=1]

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi: [wpdm_file id=2]

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi: [wpdm_file id=3]

Doku ve Organ Nakli Yönetmeliği: [wpdm_file id=4]