Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun: 

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi:

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi: 

Doku ve Organ Nakli Yönetmeliği: