KURULUŞ, MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER

Misyon: Hayata Bağış Derneği’nin şeffaflık, eşitlik ve katılımcılık ilkelerine bağlı kalarak; toplumun her kesimine ve sağlık profesyonellerine organ bağışıyla ilgili bilgiler sunmak, organ bağışını özendirici etkinlikler düzenleyerek geniş kitlelere ulaşmak, organ nakli koordinatörlerinin kişisel gelişimlerini desteklemek ve dünyadaki paydaşlarıyla işbirlikleri kurarak ülkemizdeki organ bağışı sisteminin gelişimine katkı sağlamak.

Temel Değerler ve İlkeler:
Hareketçilik: Bir etkinlikte çalışırken dahi başka bir etkinliğin fikirlerini tartışırız. Bulunduğumuz nokta ne olursa olsun her zaman yapılacak işler olduğuna inanırız. Üyelerimiz sürekli organ bağışı aktivitelerini düşünür, planlar ve gerçekleştirir.

Bütünlük: Doğru ve olumlu yönlerimizi bir araya getirmeyi hedefleriz. Bunu başardığımızda geride kalanlar yanlışlar ve olumsuzluklar olacaktır. Yapabileceklerimizi dürüstçe paylaşırız ve yerine getiremeyeceğimiz sözler vermekten çekiniriz. Birlikteliğimizden doğan güçten kişisel çıkarlarımız uğruna vazgeçmeyiz.

Bireycilik: Hitap ettiğimiz her vatandaşın, her üyemizin ve her meslektaşımızın bireysel farklılıklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı gösteririz. Dernekteki veya meslekteki geçmişi ne olursa olsun kişilere saygıyla yaklaşırız. Önerilerin kimden geldiğiyle değil topluma faydasıyla ilgileniriz. Birbirimize karşı dürüst olur, yapıcı her türlü eleştiriyi destekleriz. Karar alma süreçlerimizin şeffaf olmasına özen gösteririz.

Farklılık: Eğitim, deneyim, düşünce ve yaklaşım farklılıklarının asıl zenginliğimiz olduğuna inanırız. Bunların yaratıcı tartışma ortamı ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında vazgeçilmez olduğunu düşünürüz.

Yapılabilir Olanı Zorlama: İmkansız olanları bir kenara bırakıp elimizde kalan mümkünler için çalışırız. Yenilikçi çözümlerin en umutsuz sorunlarla karşı karşıya kalındığında bunun üstesinden gelmeye çalışan ekiplerin çabalarından doğduğuna inanırız. Mevcut yolların daireler çizdiğini gördüğümüzde yeni rotalar çizmekten çekinmeyiz.

Hukuka ve Otoriteye Saygı: Evrensel ve yerel hukuk kurallarına tam olarak uyarız. Sağlığı ve organ bağışını yöneten otoritelerin koyduğu kurallara yorumumuz ne olursa olsun saygıyla yaklaşırız. Belirlenmiş kuralların her paydaşa eşit olarak uygulanacağına ve otoritenin çizdiği sınırlar çerçevesinde her bireye eşit mesafede durduğuna inanırız.

Kuruluş:
Günümüzde dünyamız son sürat küreselleşmekte, bilgi hızla yayılmakta ve sınırlar özellikle zihinlerde birer birer yok olmaktadır. Dünyaya kapalı toplum neredeyse kalmadığından; yeryüzünde herhangi bir noktada bulunan biri, diğer herhangi bir noktadaki olayları eşzamanlı olarak takip edebilmektedir. Belki de bu sebeple, son yıllarda bireyselleşme de zirveye çıkmıştır…

Siyasi partilerden otomotivcilere, elektronik üreticilerinden medyaya, havayolu şirketlerinden eğitimcilere kadar istisnasız her grup için bireye ulaşmak veya ulaşmanın yollarını bulmak yaşamsal öneme erişmiştir. Köylünün kentliden, doğulunun batılıdan, eğitimlinin eğitimsizden, kadının erkekten, yaşlının gençten… vs. ihtiyaçları ve beklentileri farklıdır. Ama bu tanım çöpe atıldı bile! Artık; genç+eğitimsiz+kentli+erkek… gibi tanımlamalarla talepler belirlenmektedir. Bu açıdan ele alındığında, küreselleşmeye inat yerel taleplere cevap vermek, yapılması gerekenler listesinde üst sıralara tırmanmıştır. Dolayısıyla bir hizmet veya ürünü arz etme iddiasında olanların arzı tanıtım ve sunum biçimleri son derece lokalleşmiştir.

Yukarıdaki çerçevede düşündüğümüzde organ bağışı ile ilgili aktivitelerin de lokal bazlı gerçekleşmesi gerekliliğine kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bu inançla ‘Hayata Bağış Derneği’ni kurduk.

Hayata Bağış Derneği, organ bağışı sistematiğiyle ilgili küresel bilgiyi yerel olarak anlaşılabilir formatlara getirip topluma sunmayı hedefler. 16 milyonluk İstanbul bu iş için çok uygun bir laboratuvar niteliğindedir. Aynı mahallede dahi çok fazla çeşitliliğin bulunması hedef kitleye ulaşmak için yaratıcılığı teşvik etmektedir. Klişe söylemlerin ve adet yerini bulsun düzeyindeki çalışmaların çok ötesinde etkili ve süreklilik arz eden aktivitelerin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. İstanbul, Trakya ve Kuzey Marmara’da organ bağışı kültürüne paralel olarak beyin ölümü ve kadavra donör oranlarının artmasına katkıda bulunma temel amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmeden; organ nakli koordinatörlerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.