ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ SÜREÇLERİ KONFERANSLARI –4

Düzenleyen : Hayata Bağış Derneği

Amaç : Beyin Ölümü, Organ Bağışı ve Organ Nakli konularının işleyiş ve mevzuat
açısından ele alınarak katılımcılara bilgi aktarılması. Beyin ölümü tespitlerinin
ve organ bağış oranlarının artmasına katkı sağlanması.

Kapsam : Konferans programı kapsamında, organ bağışıyla ilgili konularda kanaat
önderlerinin fikirlerini almak, uzmanlarca tartışılmasını sağlamak.

Dayanak : Ülkemizde organ bağışı oranları arzulanan düzeyin oldukça gerisindedir. Bazı
bölgelerimizde Türkiye ortalamasının üzerinde bağış oranları gözlense de topyekün bir başarıdan bahsetmek mümkün değildir. Sağlık profesyonellerinin beyin ölümü tespiti ve organ bağışına bakışının daha gerçekçi temellere oturtulmasıyla kısa sürede önemli mesafeler katedileceğine olan inancımız tamdır.

Tarih : 29.12.2023
Saat : 13:30 – 15:00
Yer : Medicana International İstanbul Hastanesi
Konferans Salonu (9. Kat)

Destekleyen Kuruluşlar: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Medicana Beylikdüzü Hastanesi

KONFERANS PROGRAMI

• İkram 13:00 – 13:30
• Açılış 13:30 – 13:40
o Dr. Öğr. Üyesi C. Deniz Yorgancılar
Genel Müdür ve Başhekim

o Dr. Cem Kahraman
Hayata Bağış Derneği Başkanı

• 1. Oturum: Organ Bağışı Sonrası 13:40 – 14:40
o Prof. Dr. Murat Tuncer (Moderatör)

 Bağış Sonrası Yaşanan Tıbbi Zorluklar (20 dk)
Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseynov

 Donör Bakımı (20 dk)
Prof. Dr. Emine Pelin Karaca

 Organ Çıkarım Ameliyatı ve Prezervasyon (20 dk)
Prof. Dr. Sabri Tekin

• Tartışma ve Kapanış 14.40 – 15.00